Mitsubishi Pajero 1983 - 1991 Tough Dog Suspension